Rozhovor s policistou

 

Vaše jméno, titul, funkce: inspektor, Policie ČR

 

1.      Jak často se ve své praxi setkáváte s dětskými a mladistvými delikventy? Jak hodnotíte jejich chování vzhledem k Vaší funkci? Např. mají respekt, nic je z míry nevyvede atd…

 Poměrně často, tak 3 – 5 krát do měsíce. Jejich chování je obrazem dnešní společnosti. Nemají vůbec žádný respekt vůči státním orgánům, dospělým, starým lidem apod.….

 

2.      Uveďte prosím nejčastější přečiny dětí a mládeže, se kterými se ve své praxi setkáváte.

 Krádeže, užívání drog, výtržnictví, sprejerství, požívání alkoholických nápojů, šikana

 

3.      Můžete uvést nějaký příběh z praxe, na který jen tak nezapomenete, ve kterém je hlavní aktér dítě nebo mladistvý jako pachatel? Prosím neuvádějte konkrétní jména.

 Tuším, že v roce 2008 docházelo k loupežným přepadením starších a zdravotně postižených lidí v Ústí nad Orlicí, a to v několika případech. Přepadení byla brutální i s těžkými zraněními a dopustila se jich skupinka mladistvých Romů.

 

4.      Co si myslíte o snížení trestní odpovědnosti z 15 na 14 let?

 Souhlasím, sám bych jí ale snížil na 12 let

 

5.      Co je podle Vás příčinou dětské kriminality? Jak by se dětská kriminalita dala snížit?

 Příčina je podle mého názoru taková, že dnešní mládež se narodila a začala žít svůj život v době po „Sametové revoluci“ a žili s tím, že si mohou žít  jak chtějí, dělat a říkat co chtějí. Toto převzali především od svých rodičů, kteří se tak začali chovat. A když ta mládež dorostla až do dnešní doby, tak je skutečně přesvědčená, že si může dělat, co chce. Mládež nemá vůbec úctu ke starším a nemocným lidem, zákonům a nejrůznějším nařízením. Nerespektují učitelé ve školách, státní orgány apod. V případě problému  jsou ještě podporováni svými rodiči, kteří je utvrzují v tom, že oni jsou ti hodní a všichni ostatní jim ubližují.

              V tomto jim také v současné době dosti „nahrává“ sám „zákon“. Pro mladistvé a děti existuje ze strany státních orgánů spousta speciálních povinností a nařízení. Jeden příklad za všechny: Mladistvý někoho napadne a způsobí mu těžké zranění. Podle zákona u tohoto pachatele platí povinnost mlčenlivosti, takže se například jeho sousedé, spolužáci a další nedozví, jak je nebezpečný pro společnost. Rovněž se mu tento případ nesmí zobrazit v Rejstříku trestů. Takže v 18-ti letech je z něho naprosto bezúhonný občan, stejně jako my ostatní, slušní občané.

            Další příčinou jsou jistě problémové a neúplné rodiny, kde například chybí tzv. „chlapská ruka“ nebo nezájem rodičů o to, co jejich děti ve volném čase dělají, jak se chovají, jaké mají kamarády, jaký mají prospěch ve škole apod. Děti si pak žijí, jak chtějí.

            Kriminalita mládeže by se dala snížit přísnějšími tresty nejen pro ně , ale i pro jejich rodiče a zákonné zástupce. V dnešní době se již dobře daří spolupráci PČR s OSPOD při Městských úřadech, kdy při kontrolách požívání alkoholických nápojů u mladistvých dochází k následnému jednání s rodiči „hříšníků“ a jejich trestání např. snížení sociálních dávek apod. Protože v dnešní době něco funguje, jen když se někomu sáhne na peníze.