Informace rodičům

 Tato sekce je určena pro rodiče dětí, které mají problém s šikanou, s výchovou, s dodržováním určitých pravidel atd. Veškeré informace jsou pouze orientační, vždy musíte brát ohled na konkrétní situaci a povahu Vašeho dítěte.