Na co preventivně upozornit začínajícího školáka

  • Při nástupu do školy své dítě informujte o možném nebezpečí a jednotlivých projevech šikany, např. formou pohádky či příběhu.
  • Zdůrazněte, že se nemusí bát o šikaně otevřeně mluvit.
  • Naslouchejte svému dítěti, všímejte si detailů vyprávění o dění ve škole i mimo ni.
  • Dítě seznamte s širším okruhem osob, na které se může v případě potřeby obrátit.
  • Zdůrazněte, že nikdo nemá právo ubližovat druhým. Vhodné je použít nějaké ukázky z pohádky, např. (nad nikoho se nepovyšuj a před nikým se neponižuj).
  • Informujte dítě o tom, že vhodnou obranou proti šikaně je dobrá parta a kamarádi, kteří se nebojí pomoci jeden druhému a projevy šikany oznámit někomu dospělému.
  • Při pravidelných návštěvách rodičovských schůzek se informujte nejen na prospěch Vašeho dítěte, ale i na zařazení dítěte v kolektivu, popř. na jeho chování o vyučování i mimo něj.
  • Promluvte o svých obavách s učitelem, ptejte se učitele na jeho názor na šikanu a nebojte se s ním spolupracovat.
  • Zeptejte se učitele, jestli se problémem šikany ve škole zabývají.

 

Dostupné z: https://www.policie.cz/clanek/rady-rodicum.aspx