Informace o stránkách

Tato webová stránka slouží k předání informací všem lidem různých věkových kategorií. Najdete zde různé informace o dětech a mládeži, rady jak řešit krizové či problémové situace, odkazy na internetové stránky, ale také zde najdou potřebné informace studenti oborů sociální práce, které zajímá právě problematika dětí a mládeže jako cílové skupiny v sociální práci. Naleznete zde slovník pojmů, příčiny delikventního chování, způsoby intervence - od obcí a různých typů ústavů až po probační a mediační službu. Dále se zde dočtete zajímavé informace o sociálním pracovníkovi - o jeho motivaci a přístupech ke klientovi. Nedílnou součástí těchto stránek je i prevence kriminálního chování.

Historie projektu

Webové stránky na téma Děti a mládež s rizikem v chování jako cílová skupina v sociální práci vznikly jako praktická část k absolventské práci na stejné téma. Cílem mé práce je informovat širokou veřejnost o této problematice, proto jsem zvolila právě internetovou formu.

Uživatelé

Tyto stránky jsou určeny pro budoucí studenty sociální práce, současné studenty sociální práce, absolventy sociální práce, sociální pracovníky, sociální kurátory, pedagogy, rodiče, děti a mládež a pro širokou veřejnost, kterou toto téma zajímá.