Rozhovor s kurárotkou pro mládež

 

Vaše jméno, titul, funkce:  kurátorka pro mládež

1.      Jak často se ve své praxi setkáváte s dětskými a mladistvými delikventy? Jak hodnotíte jejich chování vzhledem k Vaší funkci? Např. mají respekt, nic je z míry nevyvede atd…

S dětskými a mladistvými delikventy se ve své praxi setkávám prakticky denně. Jejich chování nelze zobecnit, záleží na věku, povahových vlastnostech, prostředí, ze kterého pocházejí, atd. Mladší delikventi bývají ustrašení, dají si říct, starší bývají otrlejší, někteří se živě zajímají o to, co se s nimi v případě spáchání protiprávního jednání bude dít dál … Znám i takové, se kterými je spolupráce dosti obtížná a možná represivní opatření je z míry nevyvádějí.

2.      Uveďte prosím nejčastější přečiny dětí a mládeže, se kterými se ve své praxi setkáváte.

V převážné většině se jedná o krádežová jednání, následuje řízení motorového vozidla bez řidičského oprávnění, ublížení na zdraví, sprejerství, …

3.      Můžete uvést nějaký příběh z praxe, na který jen tak nezapomenete, ve kterém je hlavní aktér dítě nebo mladistvý jako pachatel? Prosím neuvádějte konkrétní jména.

Probíhalo soudní řízení, kdy se jednalo o uložení ochranné výchovy 14-letému delikventovi. Nejenže tento ještě před jednáním ze soudní budovy utekl zamřížovaným oknem na WC (poté byl dopaden), ale ještě soudci na jeho dotaz, jak hodlá naložit se svým dalším životem, doslova uvedl, že je mu jeho osud zcela u p..... a docela rád si vyzkouší kariéru kriminálníka, neboť by na vlastní kůži chtěl zažít, jak to ve vězení chodí. 

4.      Co si myslíte o snížení trestní odpovědnosti z 15 na 14 let?

V této změně řešení nevidím. Lepší by bylo, kdyby u nás existovala dobře fungující síť v oblasti sociální prevence.

5.      Co je podle Vás příčinou dětské kriminality? Jak by se dětská kriminalita dala snížit?

Příčin dětské kriminality je mnoho, do popředí bych postavila nepodnětné rodinné prostředí, nevhodnou výchovu dětí v rodině, dále celkovou uvolněnou morálku společnosti a v neposlední řadě i vliv médií (zejména TV) na dítě. Ke snížení dětské kriminality by mohla přispět širší a dostupnější nabídka aktivit zaměřených na prevenci kriminality (kroužky, programy pro děti a mládež, volnočasové aktivity atd.), větší zájem rodičů o své dítě (v mnoha rodinách jsou materiální hodnoty postaveny nad emoční a vztahovou složkou rodiny), atd.