Rozhovor s kurátorkou pro mládež II.

 Vaše jméno, titul, funkce: Kurátorka pro mládež

1.    Jak často se ve své praxi setkáváte s dětskými a mladistvými delikventy? Jak hodnotíte jejich chování vzhledem k Vaší funkci? Např. mají respekt, nic je z míry nevyvede atd…

 Setkávám se s nimi téměř denně. Mají ve většině případů přirozený respekt, důvěřují mi a při pohovorech hovoří většinou otevřeně a pravdu. Vím často více než rodiče.

 

2.    Uveďte prosím nejčastější přečiny dětí a mládeže, se kterými se ve své praxi setkáváte.

 Pokud se jedná o činy jinak trestné nebo provinění, týkají se většinou výtržností, ublížení na zdraví, krádeží - převážně ve spolupachatelství.

 

3. Můžete uvést nějaký příběh z praxe, na který jen tak nezapomenete, ve kterém je hlavní aktér dítě nebo mladistvý jako pachatel? Prosím neuvádějte konkrétní jména

 Nebudu uvádět žádný příběh.

 

4.    Co si myslíte o snížení trestní odpovědnosti z 15 na 14 let?

 Jsem pro zachování trestní odpovědností od 15ti let. Lépe by však měla být řešena výchovná opatření pro nezl. pachatele v zákoně číslo 218/2003 Sb., kde je velmi malá škála výchovných opatření pro nezl., kteří se dopustí činu jinak trestného.

 

5.    Co je podle Vás příčinou dětské kriminality? Jak by se dětská kriminalita dala snížit?

 Počátek příčin je samozřejmě v rodině – nezájem rodičů, nedostatečná komunikace   v rodině, nepodnětné prostředí, velká volnost bez kontroly, nerozvíjení vzájemných kladných a citových vztahů v rodině ( až citové deprivace dětí) a následně i ve vztazích mimo rodinu. Dále je to celkový trend ve společnosti – ztráta respektu dětí vůči pedagogickým pracovníkům ve školách, negativní vliv většiny počítačových her,  negativní vliv médií – převaha filmů a seriálů s kriminální tématikou a násilím jako takovým atd..

Dětská kriminalita se může snížit prevencí, která však musí začít opět v rodině – řádná výchova, správné využítí volného času, vliv školy, dostatek mimoškolních aktivit s různým zaměřením. Stručně řečeno ovlivňovat dítě od počátku jeho života co nejvíce kladnými podněty.