Rozhovor s vedoucí OSPOD

 

Vaše jméno, titul, funkce: vedoucí OSPOD

1.      Jak často se ve své praxi setkáváte s dětskými a mladistvými delikventy? Jak hodnotíte jejich chování vzhledem k Vaší funkci? Např. mají respekt, nic je z míry nevyvede atd…

2003 ………. 37

2004 ………. 34

2005 ………. 29

2006 ………. 19

2007 ………. 35

2008 ………. 16

 

2.      Uveďte prosím nejčastější přečiny dětí a mládeže, se kterými se ve své praxi setkáváte?

U mladistvých    –    krádeže a řízení motorových vozidel bez řidičského oprávnění

 U dětí mladších 15 let    –    krádeže, vandalismus

 

3.      Můžete uvést nějaký příběh z praxe, na který jen tak nezapomenete, ve kterém je hlavní aktér dítě nebo mladistvý jako pachatel? Prosím neuvádějte konkrétní jména.

Zabití psa - kluci byli na zahradě a přes živí plot viděli své dva spolužáky, jak jdou po ulici na chodníku. Ze srandy je chtěli vystrašit, jeden vyhodil jablko do vzduchu, aby dopadlo před ně, a oni se lekli. Jablko dopadlo na čivavu, ta bohužel zranění podlehla.

 

4.      Co si myslíte o snížení trestní odpovědnosti z 15 na 14 let?

Proti snížení, zákon musí brát zřetel na stupeň mravní a rozumové vyspělosti, který je u dětí okolo 15 let dost rozdílný.

 

5.      Co je podle Vás příčinou dětské kriminality? Jak by se dětská kriminalita dala snížit?

 Faktorů je rozhodně několik, za hlavní považuji tuto společnost , která neposkytuje lidem ochranu a základní jistoty. Společnost, která je neprůhledná, kde je možné úplně všechno, těžko se v ní orientují dospělí, natož děti. Dospělí si nejsou ničím jistí, jistotu ztrácejí i jejich děti, není se o co opřít.

A jestli by se dala dětská kriminalita snížit – těžko říct, snad aspoň začne stagnovat.