Ostatní

  Linka bezpečí

Praha 8, Ústavní 91

- poradenství pro děti a mládež v krizových životních situacích

- celostátní bezplatná linka

- časová dostupnost: 24 hodin denně

e-mail: LB@linkabezpeci.cz

telefon: 800 155 555 www.linkabezpeci.cz

 

 

Rodičovská Linka bezpečí

časová dostupnost: po 13 - 16 hod. st 16 - 19 hod.

telefon: 283 852 222

 

Občanské sdružení proti šikanování

Praha 6, Podbabská 17

- sdružení na pomoc obětem šikanování a jejich rodičům

www.sikana.org

 

La Strada - info-linka pro dívky

- informace před cestou za prací do zahraničí

časová dostupnost: po - pá 10 - 18 hod.

telefon: 257 313 132

 

Pedagogicko-psychologická poradna

Hradec Králové, M. Horákové 504

- krizová intervence, terapeutické programy

časová dostupnost: po - pá 7 - 14.30 hod.

telefon: 495 265 423

 

Internetové anonymní poradenství

SOS - INTERNET

- psychosociální poradenství v oblasti drogové problematiky pro širokou veřejnost

- odpovědi jsou zasílány na kontakt příchozího e:mailu

toxiporadna@seznam.cz