Bílý kruh bezpečí /BKB/

- občanské sdružení pro pomoc obětem trestných činů v ČR

- poradna pro oběti trestných činů a osobám blízkým /právní, psychologická/

telefon: 257 317 100

 

Centrála BKB

- informace

časová dostupnost: nepřetržitý provoz

telefon: 257 317 100

 

Poradna BKB Praha

Praha 5, Duškova 20/1041

časová dostupnost: út, st, čt - 17 - 20 hod.

telefon: 257 317 100

www.bkb.cz

 

Poradna BKB Brno

Brno-Královo Pole, Slovinská 41

časová dostupnost: každé úterý 17 - 19,30 hod.

telefon: 541 218 122

 

Poradna BKB Pardubice

Pardubice 3, Pospíšilovo nám. 1693

časová dostupnost: každé úterý 17 - 19 hod.

telefon: 466 265 264

 

Poradna BKB Plzeň

Plzeň, Americká 42 (budova PF ZČU)

časová dostupnost: každé úterý 16 - 18 hod.

telefon: 377 637 695

 

Poradna BKB Olomouc

Olomouc, Kateřinská 8

časová dostupnost: každé úterý 16 - 18 hod.

telefon: 585 423 857

 

Poradna BKB Ostrava

Ostrava, 28. října 124

časová dostupnost: každé úterý 16 - 18 hod.

telefon: 597 489 204

 

Linka pro oběti domácího násilí DONA /BKB/

- odborná pomoc obětem domácího násilí, jeho svědkům a osobám blízkým oběti /psychologická, právní, organizační, morální/

- zaručení anonymity volajících časová dostupnost: nepřetržitý provoz

www.donalinka.cz www.domacinasili.cz

telefon: 251 511 313