Kontaktní centra a nízkoprahové kluby

Kontaktní centra - určena přímo drogové klientele, u které není jiný poradenský přístup vhodný, nutný nebo možný. Jejich předpokladem je nízkoprahovost, tj. psychologická dostupnost, což zvyšuje pravděpodobnost jejich vyhledávání, zajištění anonymity a široké nabídky služeb (telefonická linka, nejlépe nepřetržitý provoz, poradenství, individuální či skupinová terapie, diagnostika problému, informace o možných způsobech léčby aj.).

Nízkoprahové kluby  

- zprostředkování odborné pomoci v běžných obtížných životních situacích /vztahy s vrstevníky, dospělými, rodinou, problémy ve škole/

- bezpečné prostředí pro trávení volného času s nabídkou volnočasových aktivit a programů /předcházení prvnímu experimentu s drogou/.

Krizové centrum - pracoviště zaměřené na pomoc lidem v naléhavých životních situacích.

 

Kontaktní centrum LAXUS

telefon: 495 513 977

Hradec Králové, Pospíšilova 698

kontaktní osoba: Mgr. Jana Ženíšková, Mgr. Ing. Jiří Staníček

- anonymní poradenství

- výměnný program

časová dostupnost: po - pá 9 -17 hod.

e-mail: teren.hk@centrum.cz

https://www.laxus.cz

 

Kontaktní centrum

telefon: 466 335 054

zařízení o.s. Klub hurá kamarád

Pardubice, ulice Demokratické mládeže 2701

kontaktní osoba: Mgr. Daniel Dvořák

- terciální prevence

- sociální, právní a zdravotní poradenství

časová dostupnost: po - pá 10 - 18 hod.

 

Kontaktní a protidrogové centrum AD

telefon: 466 510 160

zařízení o.s. Klub hurá kamarád

/nonstop linka/

Pardubice, Jungmannova 2550

kontaktní osoba: Mgr. Oldřich Ďurech

- krizové poradenství a krizová intervence zaměř. na uživatele drog

- sociální poradenství

- psychoterapeutické služby

- prevence

časová dostupnost: po - pá 9 - 12, 14 - 19 hod. /návštěvní hod./

e-mail: martina@khk.cz

krizový e-mail: krize@khk.cz

https://www.khk.cz

 

Kontaktní centrum pro pomoc problémů s drogami

telefon: 569 421 845

Havlíčkův Brod, ulice 5. května 356

kontaktní osoba: Bc. Jaroslava Novotná

- odborná sociální práce

- poradenské služby

- primární, sekundární prevence

časová dostupnost:

po, út, čt 8 - 16.30

st 8 - 19

pá 14 - 19

email: k-centrum@fokusvysocina.cz

https://www.fokusvysocina.cz

 

Kontaktní centrum - SPEKTRUM

telefon: 566 620 098

Žďár nad Sázavou, Žižkova 8

telefon: 608 816 721

kontaktní osoba: Mgr. Petra Pilná

- informační servis

telefon: 777 816 722

- poradenství

- kontaktní a terénní práce

- situační krizová intervence

- probačně resocializační program

časová dostupnost:

po - pá 8 - 18 hod.

 

SALINGER o.s.

telefon: 495 267 249

nízkoprahové centrum pro děti a mládež

Hradec Králové, Selicharova 1420

kontaktní osoba: Michaela Petruželová

- sociální práce

- poradenství

- volnočasové aktivity

časová dostupnost: po - pá

14 - 18 hod.

(prázdniny po - pá 9 - 13 hod)

e-mail: klub.salinger@seznam.cz

nizkoprahovy.salinger@seznam.cz

https://www.salinger.cz

 

KLÍDEK - nízkoprahové centrum pro děti a mládež

telefon: 604 679 414

Hradec Králové - Malšovice, Čajkovského

kontaktní osoba: Jana Vondroušová

e-mail: klidek@remeslnicihk.cz

https://www.remeslnicihk.cz

 

Otevřený klub

telefon: 466 510 162

zařízení o.s. Klub hurá kamarád

Pardubice, Jungmannova 2550

kontaktní osoba: Štěpánka Svobodová, Lukáš Blažek

- nízkoprahový klub

- sociální poradenství

časová dostupnost:

po, st, pá 14 - 19

https://www.khk.cz

 

Milíčův dům -nízkoprahové centrum

telefon: 491 815 169

ČCE Diakonie

Jaroměř, Havlíčkova 14

kontaktní osoba: Bc. Jan Syrový

- klubová činnost - klub Malého Bobše (8 - 14 let)

- centrum Alternativa (15 - 21 let)

- Kalo Beng - klub pro romskou mládež (15 - 21 let)

časová dostupnost:

po - čt 13 - 19 hod.

pá 13 -16 hod.

e-mail: milicuv.dum@diakoniecce.cz

 

Centrum pro mládež KAM

telefon: 494 534 435

občanské sdružení Via Commoda

Rychnov nad Kněžnou, Komenského 39

kontaktní osoba: Libor Tichý

- poradenství, doprovod

- situační krizová intervence

- klubovna

- víkendové akce

časová dostupnost:

po 13.30 - 18 hod,

út, čt, pá 13.30 - 19 hod,

st - zavřeno

e-mail: libor.tichy@email.cz

https://www.viacommoda.cz

 

Klub MANDL - nízkoprahové centrum

telefon: 491 470 651

Nové Město nad Metují, Družstevní 587

telefon: 605 201 090 kontaktní osoba: Mgr. Ivan Košteyn

- klubovna

- poradenství

- krizová intervence

- primární a sekundární prevence

časová dostupnost:

po - pá 13 - 20 hod.

e-mail: mandl.kosteyn@worldonline.cz

https://www.mandl.unas.cz

 

ARCHA - nízkoprahové centrum

telefon: 491 427 818

o.s. Dokořán

telefon: 777 992 258

Náchod, Čechova 342

kontaktní osoba: Václav Duchek

- volnočasové aktivity

- sociální služby

- poradenství

- sociální práce s neorganizovanou mládeží 12 - 18 let

časová dostupnost:

po - st 12 - 19 hod.

čt 13 - 19 hod.

pá 13 - 17 hod.

e-mail: dokoran.nachod@seznam.cz

 

Čajový klub POKLOP

telefon: 491 428 744 - DDaM

Náchod, Zámecká 243

kontaktní osoba: Martin Švec

- volnočasové aktivity

- zaměřeno na kulturu

časová dostupnost:

út - pá 13 - 22 hod.

so - ne 15 - 22 hod.

 

FUTUR - nízkoprahový klub

telefon: 469 623 501

Občanské sdružení Šance pro Tebe

telefon: 777 659 763

Chrudim, Štěpánkova 92

kontaktní osoba: Barbora Jindrová

- kontaktní práce

- poradenství situační krizové intervence

časová dostupnost: 14 - 18 hod.

e-mail: bara.jindrova@email.cz

https://www.chance.chrudim.cz

 

JESKYNĚ - kontaktní místo

viz FUTUR Chrudim

Občanské sdružení Šance pro Tebe

Prachovice u Chrudimi

kontaktní osoba: Roman Šukal

časová dostupnost: po - pá 10 - 18 hod.

 

RIAPS

telefon: 499 814 890

Trutnov, Náchodská 359

telefon: 499 811 356

kontaktní osoba: Olga Trunečková, M. Mládek

- poradenství

- krizová intervence

- výměnný program

- klubové aktivity

časová dostupnost:

po - pá 7 - 15.30 hod.

út, čt 7 - 17 hod.

 

KROK - nízkoprahový klub

telefon: 461 532 604

Svitavy, Purkyňova 14

kontaktní osoba: Mgr. Daniela Blažková

- poradenství

- klubová odpoledne

- preventivní programy

časová dostupnost:

po - pá 8 - 16 hod.