Okruh psychologie

Gillernová, I.: Slovník základních pojmů z psychologie. Fortuna, Praha 1999
Gillernová, I., Buriánek, J.: Základy psychologie a sociologie. Fortuna, Praha 1995
Hellas, Z. : Psychologie pro střední školy. Fortuna, Praha 1995
Laucken, U., Schick, A.,Hoge, H.: Úvod do studia psychologie. ISV, Praha 1999

Victor J. Drapela: Přehled teorií osobnosti (Portál)

Karel Balcar: Úvod do studia psychologie

Milan Nakonečný: Lexikon psychologie (Vodnář, Praha, 1995)

kolektiv autorů: Přehled psychologie (Portál)

Elisabeth Kübler-Rossová: Rozhovory s umírajícími (Signum Unitatis, 1992)

Stanislav Kratochvíl: Základy psychoterapie (Psychoterapie)

Jean Piaget: Vývojová psychologie

Josef Langmeier, Dana Krejčířová: Vývojová psychologie (Grada 2002)

Joseph De Vito: Základy mezilidské komunikace (Grada)

Ján Praško: Jak se zbavit napětí, stresu a úzkosti (Grada)

Ján Praško, Hana Prašková: Proti stresu krok za krokem (Grada)

M. Vágnerová: Psychopatologie pro pomáhající profese (Portál)