Okruh poruchy chování

Specifické poruchy chování a pozornosti / Train; Praha: Portál, 1997.
Poruchy pozornosti a hyperaktivita / Munden, Arcelus; Praha: Portál, 2002.
Metody práce s dětmi s LMD / Jucovičová, Žáčková
Relaxace nejen pro děti s LMD / Žáčková, Jucovičová
Hry pro zvládání agresivity a neklidu / Šimanovský
Agresivita dětí / Antier
Proč zlobím? / Škvorovi