Patologické hráčství

Porucha spočívá v častých opakovaných epizodách hráčství, které dominují v životě subjektu na úkor sociálních, materiálních, rodinných a pracovních hodnot a závazků. Lidé trpící touto poruchou mohou riskovat své zaměstnání, velmi se zadlužit a lhát nebo porušovat zákon, aby získali peníze nebo unikli placení dluhů. Postižení popisují intenzívní puzení ke hře, které lze těžko ovládnout spolu se zaujetím myšlenkami a představami hraní a okolností, které tuto činnost doprovázejí. Toto zaujetí a puzení se často zvyšuje v dobách, kdy je život stresující. Tato porucha se také nazývá "kompulzívní hráčství", ale tento termín je méně vhodný, protože chování není kompulzívní v pravém slova smyslu a porucha není ani ve vztahu k obsedantně kompulzívní neuróze.

Diagnostická vodítka: Podstatné rysy - trvale se opakující hráčství, které pokračuje a často i vzrůstá přes nepříznivé sociální důsledky, jako je zchudnutí, narušené rodinné vztahy a rozkol osobního života.

Jak vzniká chorobné hráčství? Podobně jako u závislosti na alkoholu, i tady se popisuje více stádií:

FÁZE VÝHER - Občasná hra, častější výhry, vzrušení před hrou a během ní, zvyšování sázek a častější hra, fantazie o velké výhře, velká výhra, neodůvodněný optimismus, osamělé hraní, chvástání se výhrou.

FÁZE PROHRÁVÁNÍ - Myslí hlavně na hraní, v dlouhém období prohrávání nedokáže přestat s hrou, legální půjčování peněz, skrývání hry a lhaní, bezohlednost vůči rodině, nepřítomnost v práci, odkládání splátek dluhů, změny osobnosti (podrážděnost, neklid, uzavřenost), nešťastný rodinný život, velké půjčky legální i nelegální, neschopnost splácet dluhy, zanedbávání zdraví.

FÁZE ZOUFALSTVÍ - Podmíněné tresty, poškození pověsti, odcizení od rodiny a přátel, podstatně více času trvávení s hrou, více prohrává, obviňuje druhé, výčitky svědomí, panika, trestné činy. Beznaděj, myšlenky na sebevraždu nebo sebevražedné pokusy, rozvody, alkohol, zhroucení, odvykací potíže (neklid atd.)

Následující schéma se dá dobře použít k tomu, abychom porozuměli jakékoliv závislosti včetně chorobného hráčství. Vychází ze systémové teorie, tedy názoru, že nemoc (nebo i zdraví nebo jiný jev) nemá jedinou příčinu. Vzniká a udržuje se při nepřetržitém vzájemném a často i zpětném působení různých systémů.

Pro zjednodušení budeme uvažovat o příkladu čtyř základních systémů: * Systém psychický. Někteří lidé jsou zranitelnější např. tím, že jsou v obtížné životní situaci nebo v souvislosti s určitými povahovými rysy, např. tendencí hledat vzrušení za každou cenu.

  • Systém fyzický. Chorobné hráčství nepůsobí sice silné tělesné odvykací příznaky jako některé drogy, úroveň zdraví a celkovou kondici však ovlivní.
  • Systém rodinný. Rodina může člověka před vlivem chorobného hráčství chránit, může ale také vzniku choroby napomáhat (třeba tím, že v ní neexistují jasná a prosazovaná pravidla).
  • Systém sociální. Společnost se na vzniku nebo prevenci chorobného hráčství podílí podstatným způsobem např. tím, že povoluje nebo nepovoluje určité formy hazardní hry. Podobně jako v léčbě, i v prevenci je dobré uvažovat systémově.

Prevence na úrovni jednotlivce Nehrajte a před hazardní hrou varujte známé a přátele.

Prevence na úrovni rodiny Nejlépe jsou na tom rodiny, kde jsou vřelé vztahy, ale také jasná pravidla, na jejichž dodržování se trvá. Rodiče toho mohou ovšem udělat mnohem více. Přibližně se to kryje s prevencí problémů působených alkoholem a jinými drogami v rodině.....

Dostupné z: https://www.icm.uh.cz/str/socialnepatologickejevy/socialne-patologicke-jevy/zavislost-na-patologicke-chorobne-hre