Poděkování

24.11.2008 17:45

Ráda bych poděkovala všem, kteří se na tvorbě mé absolventské práce jakkoliv podíleli. Zejména chci poděkovat paní Mgr. Lence Velebné za její vstřícný přístup, odborný dohled a drahé rady při vytváření práce.

Zpět