Nový trestní zákoník nabude účinnosti 1. ledna 2010

03.03.2009 15:46

Posílení úlohy alternativních trestů

V případě méně závažné trestné činnosti mohou být alternativní trety účinnější než vězení. Alternativními druhy trestů se rozumí obecně prospěšné práce, peněžité tresty vyměřované ve formě denních sazeb, zákaz činnosti a nově trest zákazu vstupu na sportovní a jiné společenské akce či trest domácího vězení.

 

Domácí vězení

Trest domácího vězení bude možné uložit za méně závažné trestné činy. Otevírá zcela novou kapitolu trestní politiky a následuje praxi osvědčenou již v mnoha evropských zemích. Umožňuje postih pachatele, aniž by musel být vytrhován ze své rodiny a pracovních návyků; přináší úsporu nákladů na výkon trestu. Odsouzený bude mít povinnost zdržovat se ve svém obydlí, pokud soud nerozhodne jinak. Kontrola trestu bude zajištěna prostřednictvím elektronického monitorovacího systému (elektronického náramku) a pracovníka Probační a mediační služby.

Zpět